MUNDANE - ေလာကိယ


MUNDANE Lokiya

ေလာကိယ -   ေလာကီတရား၊ ေလာကတြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာတရား။

ေလာက၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ တရားမ်ားသည္ ေလာကီတရားမ်ားျဖစ္သည္။

Worldly
Things pertaining to the world are called mundane.